Alapvető probléma a Java képkezelésével, hogy a képeket teljes egészében be kell tölteni a memóriába ahhoz, hogy valamit lehessen velük kezdeni. A BufferedImage esetében a teljes kép a memóriába kerül, ami gátat szab a képméretnek. Erre kínál megoldást a Puli Space Technologies által kifejlesztett módszer.

A megoldás

A nagy méretű képek kezelésére a legtöbb fórumban a képek feldarabolását ajánlják megoldásként: a képek több darabban való betöltését több különböző BufferedImage-be. Ennek az a hátránya, hogy nem lehet egységesen kezelni a képet. Viszont van ennél egy sokkal hatékonyabb megoldás. A BigBufferedImage lehetővé teszi a képek memóriakorlátok nélküli betöltését a BufferedImage objektumba.

Képtárolás és -hozzáférés

A megoldás lényege, hogy a BufferedImage bufferét képező DataBuffer-t kicseréljük egy olyan speciális DataBuffer-re, amely a memória helyett a háttértáron, fájlokban tárolja a kép pixeleit. A fájl alapú bufferhez való hozzáférést pedig egy MappedByteBuffer osztállyal oldjuk meg, amely lehetővé teszi a fájlban tárolt pixelek rendkívül hatékony olvasását és írását.

Kép betöltése

A kép betöltésére szerencsére megoldást kínál az ImageIO osztály. Segítségével a képet részenként is be lehet olvasni, így a képnek egyszerre csak egy meghatározott része töltődik be a memóriába. A képdarabokat pedig azonnal bemásoljuk a fájl alapú DataBuffer-be, így kikerülnek a memóriából.

Korlátok

A BigBufferedImage maximum 2 147 483 647 pixel (46 340 x 46 340 pixel) tárolására képes. 4 színcsatorna (RGBA) esetén ez 8 GByte nyers adatot jelent. Ez megegyezik a hagyományos BufferedImage kapacitásával, viszont a BigBufferedImage csak a kép betöltéskor használja a memóriát és akkor is csak korlátolt mértékben, így a heap limit vagy a korlátozott fizikai memória nem jelent korlátot.

Letöltés

BigBufferedImage.java letöltése
 

Licenc: Creative Commons CC0

Fejlesztő: Puli Space Technologies

Csatlakozz te is: Kis Lépés Klub

Használat

A BigBufferedImage példányosítást követően ugyanúgy használható, mint a BufferedImage osztály. Egyetlen megkötés, hogy a kép típusa csak TYPE_INT_RGB vagy TYPE_INT_ARGB lehet. A betöltött képet a munkakönyvtárban tárolja, amit használat után érdemes törölni.

A képek fájlból történő betöltésekor ideiglenesen használt memória maximális méretét a BigBufferedImage.java osztály MAX_PIXELS_IN_MEMORY konstansával lehet megadni.

BigBufferedImage image = BigBufferedImage.create(  // Üres kép létrehozása
    [munkakönyvtár útvonala],
    [kép szélessége],
    [kép magassága],
    [képtípus]);


BigBufferedImage image = BigBufferedImage.create(  // Kép betöltése fájlból
    [betöltendő fájl],
    [munkakönyvtár útvonala],
    [képtípus]);

Forráskód

/*
 * This class is part of MCFS (Mission Control - Flight Software) a development
 * of Team Puli Space, official Google Lunar XPRIZE contestant.
 * This class is released under Creative Commons CC0.
 * @author Zsolt Pocze
 * Please like us on facebook, and/or join our Small Step Club.
 * http://www.pulispace.com
 * https://www.facebook.com/pulispace
 * http://nyomdmegteis.hu/en/
 */

import java.awt.Point;
import java.awt.Rectangle;
import java.awt.color.ColorSpace;
import java.awt.image.BandedSampleModel;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.awt.image.ColorModel;
import java.awt.image.ComponentColorModel;
import java.awt.image.DataBuffer;
import java.awt.image.Raster;
import java.awt.image.SampleModel;
import java.awt.image.WritableRaster;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.nio.MappedByteBuffer;
import java.nio.channels.FileChannel;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Hashtable;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.Callable;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.imageio.ImageReadParam;
import javax.imageio.ImageReader;
import javax.imageio.stream.ImageInputStream;

public class BigBufferedImage extends BufferedImage {

  private static final int MAX_PIXELS_IN_MEMORY = 50000000;

  public static BigBufferedImage create(File tempDir, int width, int height, int imageType) throws IOException {
    FileDataBuffer buffer = new FileDataBuffer(tempDir, width * height, 4);
    ColorModel colorModel = null;
    BandedSampleModel sampleModel = null;
    switch (imageType) {
      case TYPE_INT_RGB:
        colorModel = new ComponentColorModel(ColorSpace.getInstance(ColorSpace.CS_sRGB),
            new int[]{8, 8, 8, 0},
            false,
            false,
            ComponentColorModel.TRANSLUCENT,
            DataBuffer.TYPE_BYTE);
        sampleModel = new BandedSampleModel(DataBuffer.TYPE_BYTE, width, height, 3);
        break;
      case TYPE_INT_ARGB:
        colorModel = new ComponentColorModel(ColorSpace.getInstance(ColorSpace.CS_sRGB),
            new int[]{8, 8, 8, 8},
            true,
            false,
            ComponentColorModel.TRANSLUCENT,
            DataBuffer.TYPE_BYTE);
        sampleModel = new BandedSampleModel(DataBuffer.TYPE_BYTE, width, height, 4);
        break;
      default:
        throw new IllegalArgumentException("Unsupported image type: " + imageType);
    }
    SimpleRaster raster = new SimpleRaster(sampleModel, buffer, new Point(0, 0));
    BigBufferedImage image = new BigBufferedImage(colorModel, raster, colorModel.isAlphaPremultiplied(), null);
    return image;
  }

  public static BigBufferedImage create(File inputFile, File tempDir, int imageType) throws IOException {
    ImageInputStream stream = ImageIO.createImageInputStream(inputFile);
    Iterator<ImageReader> readers = ImageIO.getImageReaders(stream);
    if (readers.hasNext()) {
      try {
        ImageReader reader = readers.next();
        reader.setInput(stream, true, true);
        int width = reader.getWidth(reader.getMinIndex());
        int height = reader.getHeight(reader.getMinIndex());
        BigBufferedImage image = create(tempDir, width, height, imageType);
        int cores = Math.max(1, Runtime.getRuntime().availableProcessors() / 2);
        int block = Math.min(MAX_PIXELS_IN_MEMORY / cores / width, (int) (Math.ceil(height / (double) cores)));
        ExecutorService generalExecutor = Executors.newFixedThreadPool(cores);
        List<Callable<ImagePartLoader>> partLoaders = new ArrayList<>();
        for (int y = 0; y < height; y += block) {
          partLoaders.add(new ImagePartLoader(
              y, width, Math.min(block, height - y), inputFile, image));
        }
        generalExecutor.invokeAll(partLoaders);
        generalExecutor.shutdown();
        return image;
      } catch (InterruptedException ex) {
        Logger.getLogger(BigBufferedImage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    return null;
  }

  private static class ImagePartLoader implements Callable<ImagePartLoader> {

    private final int y;
    private final BigBufferedImage image;
    private final Rectangle region;
    private final File file;

    public ImagePartLoader(int y, int width, int height, File file, BigBufferedImage image) {
      this.y = y;
      this.image = image;
      this.file = file;
      region = new Rectangle(0, y, width, height);
    }

    @Override
    public ImagePartLoader call() throws Exception {
      Thread.currentThread().setPriority((Thread.MIN_PRIORITY + Thread.NORM_PRIORITY) / 2);
      ImageInputStream stream = ImageIO.createImageInputStream(file);
      Iterator<ImageReader> readers = ImageIO.getImageReaders(stream);
      if (readers.hasNext()) {
        ImageReader reader = readers.next();
        reader.setInput(stream, true, true);
        ImageReadParam param = reader.getDefaultReadParam();
        param.setSourceRegion(region);
        BufferedImage part = reader.read(0, param);
        Raster source = part.getRaster();
        WritableRaster target = image.getRaster();
        target.setRect(0, y, source);
      }
      return ImagePartLoader.this;
    }
  }

  private BigBufferedImage(ColorModel cm, WritableRaster raster, boolean isRasterPremultiplied, Hashtable<?, ?> properties) {
    super(cm, raster, isRasterPremultiplied, properties);
  }

  private static class SimpleRaster extends WritableRaster {

    public SimpleRaster(SampleModel sampleModel, DataBuffer dataBuffer, Point origin) {
      super(sampleModel, dataBuffer, origin);
    }

  }

  public Rectangle getRectangle() {
    return new Rectangle(0, 0, getWidth(), getHeight());
  }

  private static class FileDataBuffer extends DataBuffer {

    private final String id = "buffer-" + System.currentTimeMillis() + "-" + ((int) (Math.random() * 1000));
    private File dir;
    private String path;
    private MappedByteBuffer[] buffer;

    public FileDataBuffer(File dir, int size) throws FileNotFoundException, IOException {
      super(TYPE_BYTE, size);
      this.dir = dir;
      init();
    }

    public FileDataBuffer(File dir, int size, int numBanks) throws FileNotFoundException, IOException {
      super(TYPE_BYTE, size, numBanks);
      this.dir = dir;
      init();
    }

    private void init() throws FileNotFoundException, IOException {
      if (dir == null) {
        dir = new File(".");
      }
      if (!dir.exists()) {
        throw new RuntimeException("FileDataBuffer constructor parameter dir does not exist: " + dir);
      }
      if (!dir.isDirectory()) {
        throw new RuntimeException("FileDataBuffer constructor parameter dir is not a directory: " + dir);
      }
      path = dir.getPath() + "/" + id;
      File subDir = new File(path);
      subDir.mkdir();
      subDir.deleteOnExit();
      buffer = new MappedByteBuffer[banks];
      for (int i = 0; i < banks; i++) {
        File file = new File(path + "/bank" + i + ".dat");
        file.deleteOnExit();
        buffer[i] = new RandomAccessFile(file, "rw")
            .getChannel().map(FileChannel.MapMode.READ_WRITE, 0, getSize());
      }
    }

    @Override
    public int getElem(int bank, int i) {
      return buffer[bank].get(i) & 0xff;
    }

    @Override
    public void setElem(int bank, int i, int val) {
      buffer[bank].put(i, (byte) val);
    }

  }
}
Kategória: Java

Látogatók

243212
Ma28
Tegnap71
Ezen a héten313
Ebben a hónapban1121
Összesen243212
Statistik created: 2024-07-19T16:02:44+02:00
Bejelentkezett felhasználók 0
Regisztrált felhasználók 1
Ma regisztráltak 0